Huishoudelijk reglement

De koper van een toegangsticket & iedereen die dit evenement betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/ of te verwijderen.

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement ontzegd worden (tijdelijk)

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Wanneer u de fuifzone verlaat vervalt het toegangsticket. Indien u terug de fuifzone wil binnengaan, dient u opnieuw inkom te betalen.

Spullen die afgenomen zijn (o.m. parfum, deodorant, ...), kan u de dag nadien tussen 08u00 en 15u00 terug ophalen.

De inrichters behouden zich het recht om:
 • De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst.
 • De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker.
 • De handtassen en ander tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker.

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:
 • Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid.
 • Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan.
 • Die onder invloed is van alcohol of drugs.

De volgende zaken zijn niet toegelaten:
 • Personen jonger dan 16 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders.
 • Eigen drank of andere vloeistoffen.
 • Gevaarlijke voorwerpen.
 • Drank meenemen bij het verlaten van het evenement.
 • Dieren (uitgezonderd geleidehonden).